Medio Januari is de staalconstructie geplaatst voor de 4 microwoningen. De contouren zijn goed zichtbaar van deze woningen voor 1 persoon-huishoudens, die een mooi en verrassend groot volume krijgen