De woningen worden volgens het bouwbesluit constructief en bouwfysisch goed en zorgvuldig gescheiden. In bijgaande foto is de detaillering goed te zien.