In februari is ook gestart met de sloopwerkzaamheden ter voorbereiding voor de start bouw van de 4 lofts. Op de 1e verdieping komen in de voormalige gymzaal 4 Lofts waarmede in maart gestart gaat worden met de bouw. Goed zichtbaar is de mooie lichtinval door de bestaande en te handhaven raampartijen. In een volgende fase zullen de sparingen voor raampartijen en de loggia’s in de kopgevel worden gemaakt.