Nieuwbouw

Living First Mini
Waalwijk

%

AFGEROND

LIVING FIRST MINI WAALWIJK

4 compacte microwoningen voor 1 persoons huishoudens

Voor de toegenomen vraag vanuit 1 persoonshuishoudens voor kleine flexibele woningen, betaalbaar en duurzaam, alsook voor het snel en duurzaam kunnen realiseren van extra woningen in de huidige woningopgave is door ons het woonconcept Living First Mini ontwikkeld. 

De Living First Mini is uitermate geschikte in stand alone projecten maar ook in rest-grondstukken van projecten in ontwikkeling, zodat u niet alleen een intensiever grondgebruik kunt realiseren maar ook uw project voor diverse doelgroepen geschikt maakt. 

%

AFGEROND

WAALWIJK

4

2018-2020

Living First Real Estate Group

Graag maken we kennis om te vertellen wie we zijn, wat we doen en wat we eventueel voor u kunnen betekenen. Wellicht hebt u een bijzonder object of locatie waar we samen eens naar kunnen kijken. De koffie staat altijd klaar.

telefoon: +31 13 5 07 07 07
email: contact@livingfirst.nl
adres: Ringbaan West 304, 5025VB, Tilburg