SLUIS – De Johannes de Doperkerk in Sluis wordt toekomstbestendig. Er komen zeventien appartementen in de kerk en de kerkfunctie blijft behouden, met een kapel voor vijftig personen. 

De Johannes de Doperkerk is een markant gebouw dat op een eveneens opvallende plek staat: in de winkelstraat in Sluis. Ook toeristen weten het godshuis aan de Oude Kerkstraat te vinden, om rond te kijken of een kaarsje te branden. Door teruglopend kerkbezoek kwam het voortbestaan van het gebouw op losse schroeven te staan.  Zoals bij veel kerken dreigt er sluiting en in het ergste geval sloop, als er na sluiting geen geschikte bestemming wordt gevonden.

Mogelijkheden

Parochie Heilige Andreas heeft sinds 2018 daarom samen met het Bisdom, de gemeente Sluis en het Brabantse bedrijf Krens Bouwontwikkeling gekeken naar de mogelijkheden voor de kerk. Er werd onderzocht of er een kapel in combinatie met woningen in het gebouw kon komen. Burgemeester en wethouders staan daar achter, zij willen het gebouw uit 1927 ook graag behouden.

In april besloot de Sluise gemeenteraad het hele proces sneller te laten verlopen. Door het nemen van een ‘coördinatiebesluit’ zijn verschillende procedures, zoals een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning, samengevoegd. Met succes, het Sluise college gaf daar deze week haar zegen over. De plannen worden binnenkort ter inzage gelegd. Dat vertelde wethouder Peter Ploegaert deze week in een commissievergadering van de gemeente. ,,We willen medewerking verlenen aan de herbestemming van kerkgebouwen en ik hoop dat we dit snel kunnen waarmaken.”

Behoud gebouw

De Andreasparochie is eveneens blij met de plannen, vertelt secretaris Veronique van Rie. Het achterste deel van de kerk blijft van de parochie. ,,Er kunnen vijftig mensen in de kapel. We gaan die samen met de architect mooi inrichten, tot een plek om te vieren en waar een kaarsje aangestoken kan worden.”  Het andere gedeelte van de kerk wordt verbouwd tot zeventien appartementen en er komt parkeergelegenheid. ,,Er worden daar aanpassingen voor gedaan, maar het gebouw wordt zoveel mogelijk behouden. Het is zichtbepalend voor Sluis.”

Op dinsdag 3 december worden de plannen van 19.00 tot 20.30 uur gepresenteerd in de kerk, tijdens een inloopavond. Er zijn al impressies van het vernieuwde gebouw te zien en de betrokken partijen zijn aanwezig voor uitleg. Ook de naam van het project wordt dan bekend gemaakt. Als alles voorspoedig loopt, kan er na de zomer van 2020 begonnen worden met de verbouwing van de kerk, is de verwachting.